Информация за потребителя

Трафикът се управлява единствено по скорост,като няма никакви други ограничения от рода на блокиране на страници ,филтрация на съдържание и приложения.Управлението по скорост е с цел да се осигури по-равномерна и качествена услуга.Намалянето на скоростта се отразява единствено на скоростта на сваляне и качване на пакети.
Изключение се прави само при наличието на кибер/хакерски атаки.
В този случай може временно да се блокират портове и протоколи,както и да се изключи
ПОТРЕБИТЛЯ от мрежата към когото е насочена или от когото е генерирана кибер/хакерската атака до нейното приключване.
ОПЕРАТОРЪТ може да приложи и мерки за запазване на целостта и сигурността на мрежата.
Потребителят е отговорен за съдържанието на информацията,която обменя в интернет пространството.
Операторът не контролира съдържанието на обмена и не носи отговорност за защита на личните данни,които ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на трети лица при ползването на услугата и за неприкосновеността на личния живот на потребителите.
Рекламираната скорост на основния тарифен план е 100 Mbps.Обичайно наличната скорост в 80% от времето е 80 Mbps.Минималната скорост е 20 Mbps

При редовно подаване на услуга,която не е със заложените параметри,потребителят може да си потърси правата съгласно българското законодателство.При заплащане на нов предплатен период се счита,че потребителят приема,че услугата от предходните периоди е била със заложените параметри.